Integracja z systemem SENT GEO


 

Na podstawie nowelizacji przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539).  Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych GPS środka transportu, cysterny lub innego pojazdu przewożącego towary wrażliwe, niebezpieczne do systemu monitorowania przewozu SENT. Tym samym konieczne jest wyposażenie środka transportu, pojazdu w urządzenie monitorujące, przekazujące dane geolokalizacyjne GPS do Ministerstwa Finasów.

Informujemy, że nasz system monitorowania GPS jest w pełni zintegrowany z usługą przekazywania położenia GPS pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, paliwa, olej oraz inne ewidencjonowanych w rejestrze ministerstwa finansów pojazdów SENT. Jesteśmy zarejestrowanym na platformie puesc.gov.pl operatorem zewnętrznych systemów lokalizacji ZSL. Nasze rejestratory GPS posiadają numery techniczne umożliwiające ich rejestracje w ramach usługi ZSL. Oprogramowanie do monitorowania pojazdów Autosatnet i AutoSAT 3 pozwala na zarządzanie udostępnianymi w systemie SENT GEO pojazdami i ich ewidencjonowanymi przejazdami.

Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu, przewożącego towary wrażliwe lub niebezpieczne do systemu monitorowania przewozu SENT. Tym samym konieczne stanie się wyposażenie środka transportu w urządzenie GPS przekazujące dane geolokalizacyjne, trasę przejazdu takiego towaru.