Testy Systemu GPS

Testy Systemu GPS


 

          Szanowni Państwo, istnieje możliwość przetestowania naszego systemu monitorowania GPS przed zakupem ! Najpopularniejszy test polega na sprawdzeniu dokładności działania sond paliwa lub sczytywania danych z tachografu. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami testów.

 

Warunki testów systemu GPS

1. Czas trwania testów wynosi dwa tygodnie.

2. Testujący wybierze do testów jeden pojazd, na którym zostanie zamontowany rejestrator GPS zgodny z potrzebami klienta, np: pomiar paliwa, pomiar temperatury, odczyt danych z tachografu, monitoring CCTV, monitoring kamerą EX, podłączenie pod szynę CAN BUS, podłączenie pod licznik masowy wylewu gazu LPG lub paliwa, czytnik identyfikatora kierowcy, Atrom Mobilne Biuro - tablet komunikator, itp.

3. Testujący będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności oprogramowania Autosatnet lub Autosatnet 3.

4. Testujący bierze pełną odpowiedzialność majątkową za powierzone mu do testowania urządzenia systemu monitorowania GPS.

5. Testy są bezpłatne jeśli po okresie testowym Testujący zdecyduje się na zakup systemu monitorowania GPS.

6. Jeśli Testujący po testach nie zdecyduje się na zakup systemu GPS, ponosi tylko koszty dojazdu, montażu i demontażu urządzeń GPS.