AutoSAT (plus)

AutoSAT 3 (plus)


 

           to system planowania i rozliczania transportu to zbiór 7 modułów, będących integralną częścią programu Autosat 3. W jednej aplikacji znajdziesz bardzo rozbudowany i w pełni zintegrowany system pozwalający na kompleksowe rozliczenie firmy. Każdy z nich może działać niezależnie z zachowaniem przepływu danych pomiędzy nimi.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Faktury

Moduł umożliwia wystawianie faktur, rachunków, korekt, proform, not obciążeniowych, ponadto można w nim generować wezwania do zapłaty i książki nadawcze.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Zlecenia Transportowe

Umożliwia zarządzanie zleceniami transportowymi oraz spedycyjnymi. Za pomocą tego modułu można prowadzić rozliczenia dotyczące transportu. Jest on połączony z systemem GPS oraz z tabletami, posiadającymi oprogramowanie Atrom Mobilne Biuro.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Warsztat

Umożliwia zarządzanie zleceniami warsztatowymi realizowanymi zarówno w warsztatach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ponadto daje możliwość prowadzania ewidencji pojazdów klientów jeśli firma prowadzi usługi związane z serwisem pojazdów zewnętrznych.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Magazyn

Moduł magazyn ułatwia zarządzanie zasobami firmy i przydzielaniem ich do odpowiednich pojazdów. Do dyspozycji użytkownika dostępne są magazyny wyposażenia pojazdu, opon oraz części warsztatowych.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Delegacje

Saje możliwość automatycznego rozliczania delegacji kierowców. Funkcjonalność dotyczy zarówno jednego, jak i wielu krajów docelowych. Daje możliwość generowania zestawień dla kierowcy oraz ręcznego dodawania delegacji.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Finanse

Użytkownik prowadzi kontrolę przychodów i rozchodów firmy oraz zarządza saldami kierowców. Moduł ten daje również możliwość automatycznego drukowania dokumentów KP/KW podczas pobierania i zwrotu gotówki.

 

AutoSAT 3 (plus) Moduł Ewidencja Rozszerzona

Umożliwia gromadzenie informacji na temat dokumentów, urlopów czy szkoleń. W module tym można również ustawiać przypomnienia na wprowadzane dane.