MultiCAN K-line

Przystawka Multican, Can Bus


           

          Przystawka Multican, tzw. CAN BUS umożliwia podłączenie rejestratora GPS do cyfrowych magistral znajdujących się w pojazdach, takich jak: CAN ciągnika, CAN naczepy, RS485, K-LINE obecny w tachografach. Przystawka Multican rejestruje i dekoduje ramki transmisyjne, a następnie przesyła wybrane parametry pracy pojazdu do rejestratora GPS. Unikalną cechą przystawki multican jest możliwość zarejestrowania wszystkich ramek transmisyjnych obecnych na magistralach CAN oraz przesłanie ich do bazy danych w celach diagnostycznych. Ponadto nieocenioną zaletą jest możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania przystawki CAN BUS, dzięki czemu lista rejestrowanych danych może zostać w dowolnym momencie powiększona o dodatkowe parametry pracy pojazdu, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.

Multican umożliwia na rejestracje takich parametrów, jak: czas pracy, sumaryczney stan licznika, zwymiarowane obroty silnika, licznik zużycia paliwa odczytany z przepływomierza zarejestrowany na podstawie odczytów pracy układów wtryskowych, poziom paliwa z poziomowskazu, nacisk na osie, itp.


CAN K-LINE

Unikalną cechą przystawki Multiskaner jest możliwość rejestracji danych wyjściowych wystawianych przez tachograf na linii K-LINE pin D8.

Przystawka CAN K-Line odczytuje czasy i tryby pracy kierowcy oraz numer jego karty. Zebrane informacje pozwalają na szybką identyfikację kierowcy oraz zdalną kontrolę aktualnych limitów czasu pracy.

 

 

Karta katalogowa przystawki Multican jest do pobrania poniżej.